Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

foto van het thuisgeefinitiatief in den haag

Den Haag

Pastorie
11
Vluchtelingenwerk Den Haag, gemeente Den Haag,

Met een busje vanuit Enschede arriveren vandaag elf nieuwe inwoners van Den Haag. In een asielopvang in Enschede hebben deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning maanden op een woning moeten wachten. In een leegstaande pastorie in de hofstad is nu een tijdelijk thuis voor ze gevonden en kunnen ze starten met hun nieuwe bestaan.

Het Thuisgeefinitiatief in Den Haag heeft de woning opgeknapt en ingericht. VluchtelingenWerk Den Haag zorgt voor de inburgering en de begeleiding van de nieuwe inwoners.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers