Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Dalfsen

Voor het huisvesten van statushouders heeft gemeente Dalfsen prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties. Verder lopen zowel in Dalfsen als in Nieuwleusen initiatieven om via de Thuisgevers versneld statushouders te huisvesten. Sinds 20 maart 2022 is een groep van zes statushouders gehuisvest in een bedrijfswoning. Daarnaast verkent gemeente Dalfsen de mogelijkheden tot het realiseren van flexwoningen, waarbij ook aandacht is voor het versneld huisvesten van statushouders

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers