Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Rijssen

Groot parochiehuis en particuliere woning (huur).
twee gezinnen van 4 personen en 1 gezin van 5 personen
Gemeente Rijssen-Holten, Justice and Peace, COA (afdeling hervestiging), ViaVie welzijn, buddy’s via de Hervormde Gemeente Rijssen

Sinds september zijn er hervestigers, ofwel uitgenodigde vluchtelingen, gehuisvest in het Parochiehuis van de Katholieke kerk en een particuliere woning. Dankzij de samenwerking van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de gemeente Rijssen– Holten, de Thuisgevers,  Justice and Peace en ViaVie Welzijn  krijgen deze hervestigers een vliegende start met hun nieuwe bestaan, door een warm welkom en goede sociale begeleiding. Ze stromen binnen een half jaar door naar permanente bewoning binnen de gemeente.

Samen bereik je meer

Door de goede samenwerking tussen de verschillende partijen krijgen de bewoners extra sociale begeleiding. Dat is voor deze mensen heel fijn omdat ze wat verder van de wersterse samenleving af staan. Bij deze samenwerking zorgde De Thuisgevers  voor de werving van de buddy’s die de statushouders helpen hun plek te vinden in de Nederlandse maatschappij en een particuliere woning die naast het parochiehuis wordt ingezet voor de huisvesting. Justice and peace biedt samen met ViaVie Welzijn een heel mooi buddy systeem, een groepje mensen gaat om het gezin staan in het ‘community sponsorship model’. Via vie voert de maatschappelijke begeleiding uit en is aanspreekpunt voor de buddy’s. De gemeente Rijssen-Holten is verantwoordelijk voor het woonklaar maken woningen en de vervolg huisvesting. Het COA zorgt ervoor dat de mensen naar hun nieuwe onderkomen verhuizen. Samen bereik je meer. Dit is de eerste keer dat er hervestigers op deze manier worden gehuisvest via de Hotel en Accomodatieregeling (HAR). De betrokken partijen kijken terug op een goede start van de pilot. Samen bereik je meer, zo blijkt ook hier.

Huis en een thuis

Pionier vanuit de Thuisgevers Harry van der Kamp is tevreden over deze fijne vorm van samenwerken: “Wat fijn dat wij als Thuisgevers ook voor deze groep van waarde kunnen zijn. De hervestigers hebben weliswaar niet in een Nederlands asielzoekerscentrum (AZC) gezeten zoals de meeste personen die we huisvesten via de Thuisgevers. Maar ze hebben al wel lange tijd in een vluchtelingenkamp doorgebracht in of in de buurt van het land van herkomst, vaak in slechte omstandigheden. Ook dan heb je behoefte aan zowel een huis als een thuis. Deze groep ging van het warme Kenia naar een warm onthaal in Rijssen”.

Hervestigers

Hervestigers zijn legale vluchtelingen die worden voorgedragen door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en die vanwege hun kwetsbaarheid of dreigende vervolging onvoldoende bescherming kunnen vinden in het (buur)land waar ze naartoe zijn gevlucht. Jaarlijks komen er, volgens internationale afspraken, zo’n 500 hervestigers naar Nederland. Het huisvesten van hervestigers telt mee voor de taakstelling voor het huisvesten van statushouders van gemeenten. Het COA neemt deel aan de selectiemissies en koppelt de hervestigers aan een gemeente voor een huis, in dit geval de gemeente Rijssen-Holten. De hervestigers die hier hun intrek nemen zijn afkomstig uit Kongo en zaten in een vluchtelingenkamp in Kenia.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers