Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Flevopost: Dronten heeft behoorlijke achterstand bij huisvesten statushouders

5 september 2023

Veel gemeenten in Nederland worstelen, net als de gemeente Dronten, met de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. De taakstelling is fors en niet zomaar opgelost. Daarom helpen we als Thuisgevers de gemeente om vluchtelingen die een vergunning hebben gekregen, en daarmee in Nederland mogen blijven, versneld te huisvesten via maatschappelijke initiatieven. Bijvoorbeeld in leegstaande kerkgebouwen of scholen.

Lees het volledige artikel (waar ook de Thuisgevers in worden genoemd) hier:

https://flevopost.nl/dronten/Dronten-heeft-een-forse-taakstelling-met-statushouders-28624358.html

Foto: Het gemeentehuis in Dronten.
© Fotostudio Wierd

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers