Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

HetKontakt.nl: Statushouders in pastorie hervormde gemeente Maranatha in Nieuw-Lekkerland

3 maart 2023

Vrijdag ondertekenden  Arco Bikker (wethouder gemeente Molenlanden) , Piet de Jonge (voorzitter hervormde gemeente Maranatha en Thuisgeef-initiatiefnemer), Maaike Stolte (teamleider Vluchtelingen Werk Nederland) een samenwerkingsovereenkomst om onder de vlag van de Thuisgevers een pastoriewoning tijdelijk beschikbaar te stellen voor de huisvesting van statushouders. 

Gedeputeerde Anne Koning was namens de provincie aanwezig om initiatieven als deze te ondersteunen. ‘Als statushouders een woning krijgen en de asielopvang verlaten, kunnen zij beginnen met hun inburgering in de Nederlandse maatschappij’, stelt de provincie in een persbericht.

Lees het volledige artikel hier: https://www.hetkontakt.nl/klaroen/340510/statushouders-in-pastorie-hervormde-gemeente-maranatha-in-nieuw

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers