Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Initiatief De Thuisgevers biedt een oplossing voor de vastgelopen asielopvang. Dat doen we door statushouders tijdelijk te huisvesten bij maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij kerkelijke gemeenten. Ook zorgen we voor aanvullende sociale begeleiding en een goede samenwerking met de lokale overheid.

Met deze publiek-private samenwerkingen hebben de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen samen goede ervaringen opgedaan bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dat kan volgens ons in veel meer plaatsen!

Word ook Thuisgever!
Meld je hier aan.
Logo Thuisgevers

Initiatief De Thuisgevers biedt een oplossing voor de vastgelopen asielopvang. Dat doen we door statushouders tijdelijk te huisvesten bij maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij kerkelijke gemeenten. Ook zorgen we voor aanvullende sociale begeleiding en een goede samenwerking met de lokale overheid.

Met deze publiek-private samenwerkingen hebben de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen samen goede ervaringen opgedaan bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dat kan volgens ons in veel meer plaatsen!

Word ook Thuisgever!
Meld je hier aan.
Logo Thuisgevers

Agenda

23/12/22 - ONLINE
Inspiratiesessie voor ..........

23/12/22 - ONLINE
Inspiratiesessie voor ..........

23/12/22 - ONLINE
Inspiratiesessie voor ..........

23/12/22 - ONLINE
Inspiratiesessie voor ..........

Bijzondere samenwerking

Burgemeester Sander de Rouwe van de gemeente Kampen: “In de huidige asielcrisis wordt de samenleving onvoldoende betrokken bij het vinden van oplossingen. Confrontatie ligt op de loer, terwijl coöperatie juist oplossingen biedt. Als lokale overheden en kerken – samen met andere maatschappelijke organisaties – de handen ineenslaan kunnen we net als bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne de maatschappelijke druk verminderen en het draagvlak hiervoor vergroten.”

Logo Thuisgevers

Kleinschalig

De Kamper Aanpak Ontheemden laat zien dat ontheemden snel – en met draagvlak – onderdeel worden van de samenleving als dat kleinschalig gebeurt. Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk: “De Protestantse Kerk gelooft in de kracht van kleinschaligheid. Je biedt mensen een menswaardig bestaan als je hen bij naam kent en hen opneemt in de gemeenschap.”

Tientallen kerken en andere maatschappelijke organisaties door heel Nederland hebben intussen interesse getoond om een Thuisgevers-initiatief te starten. De Thuisgevers kunnen deze lokale initiatieven op alle mogelijke manieren ondersteunen. Van hulp bij het van de grond tillen van een lokaal initiatief tot en met het contact leggen tussen de lokale overheid en maatschappelijke organisaties zoals kerken.

Wil je op de hoogte blijven?
Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers