Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

backup informatie

<!—div class=”fluid-container algemeenblok informatie”>
<div class=”container”>
<div class=”row”>
<div class=”col-lg-12″>
<h3>Praktijkvoorbeelden</h3>
</div>
</div>

<div class=”row mt-4″>
<?php
query_posts(array(
‘post_type’ => ‘algemeen’,
‘showposts’ => ‘3’,
‘tag_slug__in’ => ‘praktijk-voorbeeld’,
) );
?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div class=”col-lg-4 mb-3 d-flex align-items-stretch”>
<div class=”card”>
<a href=”<?php the_permalink(); ?>”>
<div class=”wrapper-img”>
<?php the_post_thumbnail(‘nieuws’); ?>
</div>
</a>
<div class=”card-body d-flex flex-column”>
<a href=”<?php the_permalink(); ?>”>
<h5 class=”card-title”><?php the_title() ?></h5>
<div class=”tag-titel”>
<?php
$current_post_id = get_the_ID(); // get current post ID
$tag_id_to_hide = 7; // ID of tag to hide
$tags = get_the_tags(); // get tags for current post

if ( $tags ) {
foreach( $tags as $tag ) {
if ( $tag->term_id == $tag_id_to_hide ) {
echo ‘<span class=”hidden-tag”>’ . $tag->name . ‘</span>’; // wrap the tag name in a span with a class to hide it
} else {
echo $tag->name . ‘ ‘; // output each tag name without a link
}
}
}
?>
</div>
<p class=”card-text mb-4″><?php custom_length_excerpt(25); ?></p>
<div class=”icoon-nieuws “><i class=”uil uil-arrow-right”></i></div>
</a>
</div>
</div>
</div>
<?php endwhile;?>
</div>

</div>
</div—>

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers