Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

backup informatie

<!—div class=”fluid-container algemeenblok informatie”>
<div class=”container”>
<div class=”row”>
<div class=”col-lg-12″>
<h3>Praktijkvoorbeelden</h3>
</div>
</div>

<div class=”row mt-4″>
<?php
query_posts(array(
‘post_type’ => ‘algemeen’,
‘showposts’ => ‘3’,
‘tag_slug__in’ => ‘praktijk-voorbeeld’,
) );
?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div class=”col-lg-4 mb-3 d-flex align-items-stretch”>
<div class=”card”>
<a href=”<?php the_permalink(); ?>”>
<div class=”wrapper-img”>
<?php the_post_thumbnail(‘nieuws’); ?>
</div>
</a>
<div class=”card-body d-flex flex-column”>
<a href=”<?php the_permalink(); ?>”>
<h5 class=”card-title”><?php the_title() ?></h5>
<div class=”tag-titel”>
<?php
$current_post_id = get_the_ID(); // get current post ID
$tag_id_to_hide = 7; // ID of tag to hide
$tags = get_the_tags(); // get tags for current post

if ( $tags ) {
foreach( $tags as $tag ) {
if ( $tag->term_id == $tag_id_to_hide ) {
echo ‘<span class=”hidden-tag”>’ . $tag->name . ‘</span>’; // wrap the tag name in a span with a class to hide it
} else {
echo $tag->name . ‘ ‘; // output each tag name without a link
}
}
}
?>
</div>
<p class=”card-text mb-4″><?php custom_length_excerpt(25); ?></p>
<div class=”icoon-nieuws “><i class=”uil uil-arrow-right”></i></div>
</a>
</div>
</div>
</div>
<?php endwhile;?>
</div>

</div>
</div—>

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers