Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Wat zijn de succesfactoren van de Thuisgevers?

Vraag van de week | 

Een van de succesfactoren van de Thuisgevers is dat wij problemen direct op tafel kunnen leggen bij het Rijk.

De Thuisgevers zitten wekelijks om tafel met ambtenaren van het Directoraat-Generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om op strategisch niveau knelpunten door te spreken en samen oplossingen te bedenken.

Loop je als Thuisgeef-initiatief zelf tegen knelpunten aan of signaleer je zaken die op hoger niveau besproken zouden moeten worden? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een mailtje naar welkom@dethuisgevers.nl of belletje met de Thuisgeef-telefoon (06-2190 3658). Wij ontvangen graag je input! Wij zijn 5 dagen per week kosteloos bereikbaar voor praktische hulp, advies en voorbeeldmaterialen.

 

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers