Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Is de Thuisgevers een kerkelijk project? 

Vraag van de week | 

Nee, de Thuisgevers zijn apolitiek en areligieus. 

Apolitiek wil zeggen dat wij geen uitspraken doen over het (politieke) beleid rond asielzoekers in Nederland. We gaan niet in debat maar willen als Thuisgevers bijdragen aan een oplossing voor de vastgelopen asielopvang. Iedereen die dat wil, kan daaraan bijdragen, ongeacht zijn of haar politieke voorkeur.

Areligieus wil zeggen dat de Thuisgevers niet kerkelijk zijn. Ook hier geldt: iedereen die dat wil, kan meedoen met de Thuisgevers. Gelovig of niet en van welke levensovertuiging dan ook.

De Thuisgevers is bedacht en ontwikkeld door de gemeente Kampen in samenwerking met de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN), vanuit de nood die we samen zagen. Door de betrokkenheid van de PKN zijn veel Thuisgeef-initiatieven ontstaan vanuit een plaatselijke PKN-gemeente en daar zijn we blij mee. Ongeveer een kwart van alle lopende initiatieven komt vanuit andere maatschappelijke organisaties of vanuit de lokale overheid. En ook daar zijn we blij mee. Samen groeien we door!

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers