Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Interactieve sessie tijdens het Inspiratiefestival op Terschelling


20 oktober 2023 | Hele dag

Terschelling

Ervaar (on)gastvrijheid en geef thuis aan vluchtelingen met de Thuisgevers

‘Speel mee’  met de Thuisgevers en ervaar wat het is als er geen plaats voor je is; als je terecht komt in een vreemde cultuur waar je niets van begrijpt en je ook geen perspectief hebt voor de toekomst. De Thuisgevers helpen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aaneen nieuw bestaan, door mensen tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven zoals kerken en verenigingen, en koppelen vrijwillige buddy’s om mensen wegwijs te maken.

De Thuisgevers helpen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aan een nieuw bestaan, door mensen tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven zoals kerken en verenigingen, en koppelen vrijwillige buddy’s om mensen wegwijs te maken.De Thuisgevers helpen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aan een nieuw bestaan, door mensen tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven zoals kerken en verenigingen, en koppelen vrijwillige buddy’s om mensen wegwijs te maken.

Meer informatie: https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/25-ervaar-ongastvrijheid-en-geef-thuis-aan-vluchtelingen-met-de-thuisgevers

Meld je aan voor deze sessie:

    De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

    welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

    Logo Thuisgevers