Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Interactieve sessie tijdens het Inspiratiefestival op Terschelling

20 oktober 2023 | Hele dag | 13:35

Terschelling

Ervaar (on)gastvrijheid en geef thuis aan vluchtelingen met de Thuisgevers

‘Speel mee’  met de Thuisgevers en ervaar wat het is als er geen plaats voor je is; als je terecht komt in een vreemde cultuur waar je niets van begrijpt en je ook geen perspectief hebt voor de toekomst. De Thuisgevers helpen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aaneen nieuw bestaan, door mensen tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven zoals kerken en verenigingen, en koppelen vrijwillige buddy’s om mensen wegwijs te maken.

De Thuisgevers helpen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aan een nieuw bestaan, door mensen tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven zoals kerken en verenigingen, en koppelen vrijwillige buddy’s om mensen wegwijs te maken.De Thuisgevers helpen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aan een nieuw bestaan, door mensen tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke initiatieven zoals kerken en verenigingen, en koppelen vrijwillige buddy’s om mensen wegwijs te maken.

Meer informatie: https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/25-ervaar-ongastvrijheid-en-geef-thuis-aan-vluchtelingen-met-de-thuisgevers

Meld je aan voor deze sessie:

    De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

    welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

    Logo Thuisgevers