Meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658. Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Logo Thuisgevers

Aanmelden online inspiratiesessie

Aanmelden voor een inspiratiesessie kan tot uiterlijk 2 dagen van tevoren, daarna sluit de aanmeldmogelijkheid. Een inspiratiesessie gaat door bij minimaal 5 deelnemers.

    Kies een datum:

    Logo Thuisgevers

    De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland steunen dit project.

    Logo Thuisgevers