Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

wilma@dethuisgevers.nl"Iedereen verdient een thuis."

Wilma Rutten

ondersteuner / communicatiemedewerker

Wilma werkt sinds 2006 bij de gemeente Kampen. Haar thuis is ook in Kampen. “Ik woon daar met veel plezier met mijn man en twee dochters in een zonnige hoekwoning, in een kinderrijke buurt met veel speelmogelijkheden.”

Tot voor kort werkte Wilma op het bestuurssecretariaat ter ondersteuning van de burgemeester en kabinetszaken, met een tijdelijk uitstapje naar het sociaal domein. Toen ze destijds weer terugging naar het bestuurssecretariaat heeft ze de huisvesting van statushouders in haar portefeuille gehouden. “Dat doe ik inmiddels twee jaar, en ik merk dat de druk op de asielketen toeneemt.

Ik heb van dichtbij gezien hoe mooi het met de Oekraïne-opvang in Kampen geregeld was. Ik wilde me daarom ook graag voor de Thuisgevers inzetten. Ook omdat ik het mooi vind dat de gemeente buiten de gebaande paden kijkt om te voorzien in een menswaardige opvang voor een ieder. De crisisnoodopvang waarin mensen van sporthal naar sporthal worden gesleept is geen duurzame oplossing. De Thuisgevers bieden een tijdelijke oplossing, maar statushouders kunnen al wel beginnen aan hun nieuwe leven en inburgeren in de gemeente waar ze gaan wonen.”

Waarvoor kunnen mensen je bellen?
“Gemeenteambtenaren kunnen ons, het projectbureau, bellen met vragen. Of een vereniging biedt een ruimte en wil weten: hoe pakken we dit aan? Dan hebben we daarvoor stappenplannen, of we kunnen een kwartiermaker koppelen. Maar ook als je als vrijwilliger iets wil bijdragen in jouw gemeente. Wij plaatsen zelf geen mensen maar wij maken de match tussen de gemeente en het maatschappelijke initiatief dat ruimte beschikbaar heeft.”

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten?
“Ik zie door mijn dubbelrol bij de gemeente Kampen dat de opgave voor de huisvestingstaakstelling steeds moeilijker wordt. De Thuisgevers bieden een duurzame oplossing voor mensen die nu nog plek bezet houden in die asielopvang, maar daar niet horen. Want statushouders zijn onze nieuwe inwoners. Hoe mooi is het dan om hen al tijdelijk te kunnen huisvesten in de gemeente, zodat zij ook echt een nieuwe start kunnen maken. Hierdoor komt er aan de voorkant ook weer ruimte vrij.”

 

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers