Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

welkom@dethuisgevers.nl"Voor mij staan De Thuisgevers voor omzien naar elkaar. En dat is eigenlijk heel gewoon."

Miranda Wesselink

vrijwilliger

Miranda Wesselink woont in Ruinerwold, een dorp in Drenthe waar ze zich, na jaren in Zwolle te hebben gewoond, thuis voelt.Haar thuis heeft een grote tuin met veel groen en beestjes. “Een dorp is kleinschaliger, dat past bij mijn karakter, daar kom ik steeds meer achter.”

Miranda is al vijftien jaar zzp’er. “Als beleidsadviseur analyseer ik ontwikkelingen, vertaal deze naar strategisch beleid en geef adviezen. Ook zorg ik dat beleid vertaald wordt in notities, plannen, rapportages en communicatiemateriaal. Ik help vooral zorginstellingen, buurthuizen of andere maatschappelijke initiatieven als ze een goed plan hebben maar niet weten hoe ze dat moeten omzetten naar de praktijk. Het is jammer als mensen met hele goede bedoelingen een burgerinitiatief beginnen maar vastlopen in wet- en regelgeving. Ik weet de weg bij gemeentes, in de politiek, bij financiers. Eigenlijk komt dat in mijn werk bij elkaar.”

Waarvoor kunnen mensen je bellen?
“Als ik kan helpen om de dingen bij elkaar te brengen, zoals ook bij de Thuisgevers. Dat vind ik ook het mooie van mijn rol als kwartiermaker van de Thuisgevers: dat je alle kennis en ervaring die er overal al is bij elkaar kunt brengen. Je merkt dan dat zo’n initiatief als in Kampen ook toepasbaar is in andere plaatsen.”

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten?
“De kerken in Kampen hebben samen met de gemeente Kampen iets heel moois ontwikkeld. Ik doe dit vooral omdat ik het mooi vindt dat er in Nederland mensen zijn die omzien naar elkaar. Je zou dat wel eens kunnen vergeten als je de kranten openslaat of naar televisie kijkt. Er zijn veel mensen die het beste met elkaar voor hebben, die bereid zijn om een extra stap te zetten. Ik vind het mooi als mensen de drang hebben om iets te doen, en ik wordt er warm van dat mensen dit vrijwillig doen. Dat ze bereid zijn om nieuwkomers in onze samenleving een goede plek te geven en op weg te helpen. Dat ik dat mag ondersteunen is prachtig.”

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers