Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

kirsten@dethuisgevers.nl"Een inspirerend project om voor te werken, vooral door het enthousiasme van collega’s en initiatiefnemers."

Kirsten Sietsma

ondersteuner / kwartiermaker

Kirsten Sietsma haar thuis is een tussenwoning in Groningen. “Daar woon ik met mijn vriend en twee huisgenoten. Maar we verhuizen binnenkort naar Zwolle.”

Kirsten is kwartiermaker en projectmedewerker voor de Thuisgevers. “Ik ben trainee voor adviesbureau BMC in het sociaal domein. Dat is een tweejarig programma met elke vrijdag een opleidingsdag en in die hoedanigheid werk ik deels voor de gemeente Kampen en deels voor de Thuisgevers. Ik heb afgelopen zomer een master Sociologie behaald. Werken bij de Thuisgevers vind ik ontzettend leuk en leerzaam, want het is een ontzettend dynamische omgeving.

Waarvoor kunnen mensen je bellen?
“Voor van alles. Met name gemeenten die vragen hebben over het behalen van hun taakstelling of de mogelijkheid willen verkennen om een thuisgeef-initiatief te starten. Daarnaast ben ik als projectmedewerker bij allerlei zaken betrokken. Ik neem deel aan interne overleggen en ik houd een dashboard bij waarin we overzichtelijk maken welke initiatieven er allemaal lopen en wat de status hiervan is. Als er vragen uit gemeenten zich herhalen, onderzoek ik samen met ons team of we daar een voorbeeldontwerp van kunnen maken.”

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten?
“Ik heb vorig jaar in Groningen bijgedragen aan het United Kitchen project. Daarin koken we twaalf keer per jaar samen mensen met een migratieachtergrond. Soms waren ze pas een jaar in Nederland, anderen al wel 30 jaar. Ik zag toen hoe moeilijk het is om je plekje te vinden in een nieuwe samenleving, en dat heeft me gegrepen. Dus toen dit project voorbijkwam binnen BMC was ik
meteen enthousiast, want iedereen verdient een fijn thuis en de kans om te participeren in de Nederlandse samenleving. En met de Thuisgevers begint het met een thuis bieden en een buddy om je op weg te helpen. ”

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers