Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

henrica@dethuisgevers.nl

06-1386 2062 (pers)"De weerklank die de Thuisgevers vindt, is hoopgevend."

Henrica de Vries

communicatieadviseur en woordvoerder

Henrica haar thuis is een leuk oud huisje uit 1900, op de rand van de binnenstad en het stadspark van Kampen. Henrica is strategisch adviseur communicatie en woordvoerder voor de Thuisgevers. “Ik ben daarvoor ruim drie dagen uitgeleend door de Gemeente Kampen, waar ik heel blij mee ben. Dit is waar mijn hart sneller van gaat kloppen.”

“Ik vind het mooi dat we bijdragen aan de oplossing voor een maatschappelijk probleem. Dat doen we niet van bovenaf maar in aansluiting op wat er in de samenleving loskomt. De bereidwilligheid is groot. We merken dat het idee van de Thuisgevers veel weerklank vindt. Het is mooi om dat in gang te helpen en daaromheen de verhalen te laten zien die er zijn.”

Waarvoor kunnen mensen je bellen?
“Iedereen mag mij bellen voor een goed verhaal over de Thuisgevers, want daar zitten zoveel mooie verhalen in. Zowel over het ontstaan als over de vrijwilligers. Maar zeker ook van de statushouder die een plekje vindt. De pers sta ik graag te woord, maar ook ieder ander die meer wil weten.”

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten?
“Je draagt bij aan een nieuwe start van mensen hier in Nederland. Hun leven heeft vaak lang stil heeft gestaan. Ze zijn gevlucht voor oorlog en geweld, en zijn op de een of ander manier in Nederland terechtgekomen. In het beste geval verblijven ze in een asielzoekerscentrum maar soms ook in een crisisopvang of crisisnoodopvang. Statushouders zijn met goed gevolg door de procedure heen, mogen blijven en krijgen een verblijfsvergunning. Deze mensen hebben recht op een woning, net zoveel als jij en ik, alleen die woning is er niet. Dus verblijven ze vaak lang en onterecht in een asielzoekerscentrum. Ze kunnen daardoor niet aan het werk, niet integreren en de taal niet leren. Door de tijdelijke woonruimte die de Thuisgevers via maatschappelijke organisaties bieden, kunnen ze eindelijk hun leven starten. Daar zet ik mij heel graag voor in!”

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers