Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

femke@dethuisgevers.nl

06-21903658"Met elkaar denken in mogelijkheden en iets kunnen betekenen voor een ander geeft zoveel energie!"

Femke Smit

projectsecretaris

Femke Smit is projectsecretaris van de Thuisgevers. Haar thuis is in een appartementencomplex in Stadshagen, de nieuwste wijk van Zwolle. “In het complex wonen voornamelijk ouderen, veel tachtigers. Dat geeft een iets andere dynamiek dan wanneer er alleen jongere mensen wonen. Maar dat maakt het juist ook interessant, omdat ik heel leuke en verrijkende gesprekken heb.”

Waarvoor kunnen mensen je bellen? 
“Ik werk sinds 2020 als beleidsontwikkelaar sociaal domein bij Gemeente Kampen. Ik ben gevraagd om als projectsecretaris bij de Thuisgevers aan de slag te gaan. “Ik ben namens de gemeente ook betrokken geweest bij de noodopvang van statushouders en vluchtelingen. Afgelopen zomer was er daarnaast een crisisnoodopvang in een sporthal in Kampen, daar heb ik ook geholpen. Vluchtelingen kregen daar meer een gezicht voor mij. Je ziet op televisie wel schrijnende beelden maar dat staat dan toch ver van je af. Als je die mensen in die sporthal spreekt en hoort wat hun verhalen zijn, dan komt het veel meer binnen. Dat maakt ook dat ik me graag inzet voor de Thuisgevers.”

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten? 
“Ik werk voor het sociaal domein omdat ik het belangrijk vind om iets maatschappelijks te doen, om mijn steentje ergens aan bij te dragen, om iets voor mensen te betekenen. Dat zit ook enorm in dit project. Voor mijn gevoel lever ik een kleine bijdrage, maar je ziet wel gelijk wat die bijdrage voor een ander kan betekenen. Ik vind het ook mooi dat de overheid en samenleving in dit project de handen ineenslaan. Maatschappelijke organisaties, zoals kerken, maar ook particulieren die iets voor een ander willen betekenen, mensen met een warm hart.”

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers