Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

fanny@dethuisgevers.nl"Ik vind het ontzettend gaaf om te zien hoe de Thuisgevers zijn gegroeid tot landelijk project met grote maatschappelijke waarde, én draag hieraan graag mijn steentje bij."

Fanny Dekker

kwartiermaker

Fanny haar thuis is een huis in de binnenstad van Kampen. “Uit om en nabij 1600. Tenminste, er zitten balken in die volgens de archeoloog uit die tijd zijn. Ik woon daar met mijn man en drie kinderen.” 

Fanny werkt sinds 2012 bij de gemeente Kampen. “Ik ben beleidsontwikkelaar op de terreinen werk, integratie en inburgering. Ik hield me vanuit de gemeente al bezig met huisvesting van statushouders. Omdat de Thuisgevers daar vragen over hadden, heb ik gesproken met Laura Prat Bertrams. Ik denk dat mijn kennis en ervaring goed aansloten, want bij de start van het project ben ik door haar gevraagd om mee te helpen bij de Thuisgevers.”

Waarvoor kunnen mensen je bellen? 

“Waar collega’s in andere gemeenten vooral veel aan hebben is specialistische kennis over hoe het matchingsproces gaat tussen het COA en de vergunninghouder. Welke regels er gelden voor het huisvesten van statushouders? Hoe het gaat met de financiën? Door de jaren heen heb ik best wat kennis opgebouwd. Elke keer als collega’s en kwartiermakers in andere gemeenten bezig zijn met het project, komen er inhoudelijke vragen en kom ik er even bijzitten. Dan kan ik vaak dingen verduidelijken of oplossen.”

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten? 

“Vooral het delen van kennis met gemeenten zodat zij sneller aan de slag kunnen om inwoners te helpen die statushouders willen helpen. Ik ben dus zelf niet met statushouders bezig, maar ik vind het heel mooi dat ik ze indirect kan faciliteren. Het begint veelal, maar niet altijd, met een risico-analyse. In het begin zijn er veel vragen: wat als er dit gebeurt en hoe kun je dat tackelen? Ik kan in een gesprek van een uur een hoop risico’s uitleggen, het hebben over obstakels en hoe je daarover heen kunt stappen. Dat geeft rust en positiviteit en dat baant de weg voor de mogelijkheden. Dat motiveert mij steeds weer.”

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers