Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

bertine@dethuisgevers.nl"Heel mooi dankbaar en zinvol werk, het verrijkt mijn eigen leven."

Bertine Oosthoek

kwartiermaker

Bertine Oosthoek haar thuis is een woning in Breukelen. “Ik ben vaak verhuisd, dit is mijn dertiende woonplek, ik ben nu voor het eerst ergens geworteld. Maar wel in een omgeving waar een grote kloof is tussen arm en rijk.”

Bertine is historicus. “Ik heb aan vijf verschillende musea leiding mogen geven. Daarnaast ben ik altijd sociaal betrokken en actief geweest. Ik heb onder andere een kledingbank opgericht en een solidariteitsplatform. Ik probeer cultuurhistorie en solidariteit te combineren, en dat is ook in mijn cv terug te zien. Ik heb bij Vluchtelingenwerk gewerkt en ben politiek actief geweest. Dus steeds op domeinen sociaal en cultuurhistorie.”

Waarvoor kunnen mensen je bellen?
“Ik ben kwartiermaker bij de Thuisgevers en ben een echte een matchmaker dankzij het netwerk dat ik door veel vrijwilligerswerk en mijn politieke werk heb kunnen opbouwen. Daardoor kan ik mensen gemakkelijk aan elkaar koppelen en organisaties bij elkaar brengen. Heel vaak weten organisaties helemaal niet van elkaars bestaan af, terwijl ze toch raakvlakken hebben in het mooie werk dat ze doen.”

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten?
“Juist toen ik mijn baan had opgezegd en op zoek was naar een nieuwe uitdaging kwam de Thuisgevers op mijn pad. De rol van kwartiermaker past bij mij. Ik realiseer me hoe ontzettend bevoorrecht ik ben om hier in vrijheid en welvaart te kunnen leven. Dit is een enorm contrast met de situatie van vluchtelingen. Daarnaast schaam ik mij dat ik in een gemeente woon waar niet één asielzoeker wordt opgevangen. Dus ik zat vol frustraties toen ik in de augustus die beelden uit Ter Apel zag.

Ik was heel blij om te horen van het Thuisgevers-initiatief via de nieuwsbrief van de PKN. Toen heb ik gelijk aan een online inspiratiesessie deelgenomen. Ik ben daarna aan de slag gegaan om in overleg onze leegstaande pastorie aan te bieden aan de gemeente. Binnenkort komen daar zes statushouders in. Dat is heel fijn, al heeft het wat moeite gekost. Ik hoop dat dat een versterkende werking kan hebben met andere kerken.”

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers